Kệ Gia vị nan dẹt Inox 304 bóng cao cấp

 2,300,000.00  1,495,000.00