Mã hàng Kích thước Đơn vị Giá bán
GK2.445  R415*S465*C(1150-1350)  Bộ Liên hệ hotline
GK2.645  R415*S465*C(1650-1950)  Bộ Liên hệ hotline