NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU AFE-3948 – 3,5L

 3,690,000.00